Koosa Lasteaia töökorraldus 2024.a suveperioodil


Töökorraldus suveperioodil on planeeritud vastavalt:

  • Koosa Lasteaed on suletud personali kollektiivpuhkuseks 01.07 – 2.08.2024. Peipsiääre valla koolieelsete lasteasutuse lastele on tagatud hoiuteenus Alatskivi Lasteaia valverühmas perioodil 08.07 – 26.07.2024. Koosa Lasteaia personal on Alatskivi Lasteaia valverühmas tööl 8-10.07.2024. Korraldus on leitav siit: https://atp.amphora.ee/peipsiaarevv2017/index.aspx?itm=270603
  • 10-28.06.2024 ja 5-23.08.2024 töötab Koosa Lasteaed kahe rühma baasil. Avatud on Mesilaste ja Lepatriinude rühmad.