1. juuli. 2023 muutus Peipsiääre valla lasteaedade kohatasu.

Hoolekogu

2022/2023 õa hoolekogu koosseis:

Berit Petolai – Mesilaste rühma lastevanemate esindaja
Liisa Lauga – Liblikate rühma lastevanemate esindaja
Karmen Vadi – Lepatriinude rühma lastevanemate esindaja
Anne-Ly Pärn – lasteaia õpetajate esindaja
Sirje Leini – valla esindaja