Koosa Lasteaed

Hoolekogu

2018/2019 õa hoolekogu koosseis:

Berit Petolai – Mesilaste rühma lastevanemate esindaja
Liisa Lauga – Liblikate rühma lastevanemate esindaja
Ruth Rebane – Lepatriinude rühma lastevanemate esindaja
Anneli Elken – lasteaia õpetajate esindaja
Ingrid Katsan – valla esindaja