2022/2023

Koosa Lasteaia õppekäik 2022/2023 õa. Jääaja Keskusesse

Koosa Lasteaia lapsed veetsid toreda päeva KIK projekti nr RE.4.05.22-0254 raames Saadjärvel. Läbides programmi Kes elab järve sees?“

Näidati kuidas järve sügavust mõõta. Saime teada, kui sügavale inimene abivahenditega järvevees näeb.  Mõõtsime õhu ja järvevee temperatuuri. Kaldale lähemale sõites, visati vette kolmhark, mida sõitev parv endal järel vedas. Hiljem tõmmati see välja ja vaadati mis sinna külge oli jäänud. Üllatuseks oli selle külge jäänud ka üks põhja vajunud kalavõrk. Selle küljes oli palju rändkarpe ning erinevaid veetaimi, mida üheskoos uuriti.