2023/2024

Koosa Lasteaia õppekäik 2023/2024 õa. Tartu Loodusmajas

Koosa Lasteaia lapsed külastasid KIK projekti nr RE.4.05.23-0664 raames Tartu Loodusmaja.Läbides aktiivõppeprogrammi Lemmikloomad“

Lastel oli Tartu Loodusmajas uudistamist palju, sest keegi polnud seal majas varem käinud. Meile tutvustati erinevaid lemmikloomi. Lapsed said neid paitada, toita ja luubiga uurida. Seal oli lastele tundmatuid lemmikuid, nagu tšintšilja, Madagaskari sisiprussakas ja hiid- jahumardikas. Suurt elevust pakkus lastele sisiprussakas, kes sisises, kui teda puudutasid. Lapsed said loodusmajast palju uusi teadmisi lemmiklooma eest hoolitsemiseks.