2017/2018

Koosa Lasteaia 2017/2018 õa. õppekäik TÜ loodusmuuseumisse

KIK-i finantseeritud projekti nr 11568 raames külastasid Koosa Lasteaia Lepatriinude rühma lapsed TÜ loodusmuuseumi, kus osalesid programmis “Hülge elu Läänemeres”.

Õppeprogrammi käigus tutvusid lapsed Läänemere elustiku ja seostega läbi hülge silmade. Toimusid aktiivülesanded ja mängud, vaadeldi ka kalu ja mereelustiku eksponaate loodusmuuseumis.