Koosa Lasteaed

2016/2017

Koosa Lasteaia õppekäigud 2016/2017 õa. Jääaja Keskusesse

Koosa Lasteaed osales Jääaja keskuses KIK poolt finantseeritud projektis nr 11568. Projekti esimene osa toimus 2016. aasta sügisel, kus Lepatriinude rühma 6-7 aastaste laste teemaks oli „Järv elukeskkonnana” ja Liblikate rühma 3-4 aastastel „Mammutipoeg Äksel tuleb külla”.

Koosa Lasteaia Liblikate rühma 14 last osales Jääaja Keskuse õppeprogrammis „Mammutipoiss Äksel tuleb külla“, mille eesmärgiks on läbi mängulise tegevuse suurendada laste keskkonnahariduslikke teadmisi. Vaatlesime koos programmi juhendajaga mammuti erinevaid kehaosi ja võrdlesime neid tänapäeva Aafrika elevandi omadega. Samuti arutlesime selle üle, milline oli ilmastik siis, kui mammut elas ja mis teda külma eest kaitses ning millised taimed tollal kasvasid ja milliseid neist mammut sõi. Saime näha ja katsuda mammuti hambaid, mida oli mammutil ainult 4 ja proovida jalga mammuti „saapaid“ ning nendega kõndida.

 

Vaatlesime ka erinevate lindude ja loomade topiseid.

Lepatriinude rühma 13 last osales õppeprogrammis „Järv elukeskkonnana”. Õpetus toimus läbi mänguliste tegevuste, kus koos uuriti Saadjärve ääres kasvavaid kaldataimi ja teisi veetaimi. Mõõdeti järve sügavust, vee temperatuuri ja vee läbipaistvust. Eesmärgiks oli saada teadmisi järvest ja järve elustikust.

 

Projekti teine osa toimus 2017. aasta kevadel, kus Lepatriinude rühma teemaks oli „Retk lemming Lempsiga” ja Liblikate rühmal „Järv elukeskkonnana”.

Liblikate rühmast osales 12 last. Üheskoos vaatlesime erinevaid selgrootuid, saime teadmisi järve elustikust, mõõtsime järve sügavust vee temperatuuri ja läbipaistvust. Lapsed pidid leidma näidatud selgrootu üles ka suurelt plakatilt. Saime teadmisi kuidas käituda veekogu ääres ja ükskõik millisel veesõidukil. Lapsed said parvega sõitma minnes selga päästevestid.

Lepatriinude rühmast osales 14 last. Õpiti tundma vee kolme olekut, erinevaid loomi ning nende elupaiku. Õpitu kinnistamiseks said lapsed kasutada erinevaid meeli.