Koosa Lasteaed

2018/2019

Koosa Lasteaia 2018/2019 õa. õppekäik SA Vapramäe-Vellavere-Vitipalu looduskeskusesse

KIK-i finantseeritud projekti nr 14455 raames külastasid Koosa Lasteaia Liblikate ja Lepatriinude rühma lapsed SA Vapramäe-Vellavere-Vitipalu looduskeskust, kus osalesid programmides “Kevad” ja “Tunnetusprogramm”.

Liblikad läbisid õppeprogrammi ” Kevad”, mille eesmärgiks oli looduse vaatlemine ja uurimine milline on ilm ja kevadised taimed. Tegevus toimus matkarajal (1,5 km) läbi aktiivtegevuste ja mängude. Koos uurisime kevadtaimi, ilmastikust sõltuvaid muutusi looduses (veetemperatuuri mõõtmine), vaatlesime binokliga linde ja uurisime luupidega putukaid. Oli väga tore ja meeldiv elamus koos lapsesõbraliku matkajuhiga.

Lepatriinud läbisid programmi “Tunnetusprogramm”, mille eesmärk oli looduse tundmaõppimine läbi erinevate meelte ja tegevuste. Põnevad mängud panid lapsi kaasa mõtlema, aktiivselt liikuma ning rühmana tegutsema. Oli väga põnev päev.