Töötajad

MEIE MAJAS TÖÖTAVAD:

Direktor Kerli Jõesaar

Õpetajad: Anne, Anneli, Anne-Ly, Anu, Helerin

Õpetaja abid: Kätlin, Lembe, Maarja, Reelika, Sigrit

Liikumisõpetaja: Kaja

Muusikaõpetaja: Liidia

Eripedagoog: Kristin 

Kokk: Liina

Kokaabi/koristaja: Sille