Töötajad

MEIE MAJAS TÖÖTAVAD:

Direktor Kerli Jõesaar

Õpetajad: Anne Vähi, Anneli Elken, Anne-Ly Pärn, Anu Ots, Helerin Arm

Õpetaja abid: Kätlin Kasekänd, Lembe Sisask, Maarja Tens, Reelika Plovits, Sigrit Paide

Liikumisõpetaja: Kaja Sangernebo

Muusikaõpetaja: Liidia Kalm

Eripedagoog: Kristin Kaarna (ajutiselt töölt eemal)

Eripedagoog ja logopeed: Vilje Kirs

Kokk: Liina Koort

Kokaabi/koristaja: Sille Kuustemäe