Missioon, visioon, põhiväärtused

Missioon

Koosa Lasteaia missioon on tagada lapsesõbralik ja turvaline keskkond, et kujundada laste igakülgset sotsiaalset arengut ümbritseva maailma mõistmisel ja õigete põhiväärtuste kujunemisel.

Visioon

Koosa Lasteaed on tunnustatud kaasaegne töö-, õpi- ja kasvukeskkonnaga innovaatiline lasteasutus, kus lapsed on rõõmsad, töötajad pühendunud ja lapsevanemad aktiivsed koostööpartnerid.

Põhiväärtused

Edumeelsus – arendades oma teadmisi ja oskusi oleme suunatud pidevale ja jätkusuutlikule arengule, mille eelduseks on pädevad, lojaalsed ja tulemustele pühendunud töötajad;

Hoolivus – teeme tööd südamega, austame üksteist, väärtustame tervist ja keskkonda, arvestame iga lapse isikupäraga, kujundades lapses soovi uurida, avastada ja õppida;

Meeskonnatöö – loome usaldusväärse õhkkonna organisatsioonis sees ja koostööpartnerite vahel, väärtustades koostööd laste, lastevanemate ja kolleegidega;

Turvalisus – peame kinni ühiselt vastu võetud reeglitest nii lapse, lapsevanema kui töötaja tasandil ning käitume alati nii, et meid ümbritseks turvaline vaimne keskkond.