1. juuli. 2023 muutus Peipsiääre valla lasteaedade kohatasu.

Mesilased

MESILASED 

Õpetaja: Anne

Õpetaja abid: Maarja ja Kätlin

Rühma telefon:  57 000 011