Lasteaiatasu

Toitlustustasu

Koosa Lasteaia toidupäeva maksumus alates 01.04.2022. a on sõimerühmas  ja aiarühmades 2,00 eurot.

Alus: Koosa Lasteaia hoolekogu protokoll nr 2, 15.03.2022

Osalustasu

(1) Osalustasu määr ühe lasteaias käiva lapse kohta on 20 eurot kalendrikuus, kui lapse ja vähemalt ühe lapsevanema elukoht on rahvastikuregistri järgi Peipsiääre vald.
(2) Osalustasu määr Peipsiääre vallast väljastpoolt lasteaias käiva lapse kohta on 25 eurot kalendrikuus.