Koosa Lasteaed

Lasteaiatasu

Toitlustustasu

Koosa Lasteaia toidupäeva maksumus alates 01.09.2018 a on sõimerühmas 1,50 eurot ja aiarühmades 1,60 eurot.

Alus: Koosa Lasteaia hoolekogu protokoll nr 2, 13.03.2018

Osalustasu

Osalustasu määr ühe lasteaias käiva lapse kohta on 10 eurot kalendrikuus, olenemata laste arvust peres.