Koosa Lasteaed

Lasteaiatasu

Toitlustustasu

Koosa Lasteaia toidupäeva maksumus alates 01.04.2022. a on sõimerühmas  ja aiarühmades 2,00 eurot.

Alus: Koosa Lasteaia hoolekogu protokoll nr 2, 15.03.2022

Osalustasu

Osalustasu määr ühe lasteaias käiva lapse kohta on 10 eurot kalendrikuus, olenemata laste arvust peres.