Lasteaiatasu

Osalustasu

  • 43.50 eurot kuus (Osalustasu määr ühe lasteaias käiva lapse kohta on 6% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus.)
  • 21.75 eurot kuus (Kui vanematel on kaks või enam last, kes kasutavad kohta Peipsiääre valla lasteaias, siis teise ja iga järgneva lapse eest tasub lapsevanem 50% kehtestatud kohatasu määrast. Nimetatud erisuse rakendamiseks peavad mõlemad vanemad või üksikvanem ja kõik lasteaias kohta
    kasutavad lapsed elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Peipsiääre vallas.

Toitlustustasu

Koosa Lasteaia toidupäeva maksumus alates 01.04.2022. a on sõimerühmas  ja aiarühmades 2,00 eurot.

Alus: Koosa Lasteaia hoolekogu protokoll nr 2, 15.03.2022