Valvelasteaed 3. juuli – 28. juuli 2023


Peipsiääre valla valvelasteaiaks perioodil 3. juuli-28. juuli 2023 on Alatskivi lasteaed.

Peipsiääre vallavalitsuse korraldus.

Avalduse valverühma saab esitada digitaalselt aadressil koosalapsed@gmail.com või paberil lasteaia direktorile.