Koosa Lasteaed

Ajalugu

Lasteaed avati 20. veebruaril 1975, Koosa sovhoosi lastepäevakoduna. Maja ehitati algselt 4- rühmaliseks. Lasteaia algusaegadel oli lapsi lasteaias üle 80, töötasid ka ööpäevased rühmad.

01.09.2006 avas Vara Põhikool lasteaia tühjalt seisvas ruumis oma kooli I klassi paralleelklassi – 4 õpilasega.

01.09.2007 alustas tööd ka II klass, kahes klassis oli kokku 6 õpilast.

01.09.2008 muudeti Koosa Tipi ja Täpi lasteaed ümber Koosa Lasteaed – Algkooliks.

2008/2009 õ.-a. algkoolis õpilasi 9 – kõik klassikomplektid töötasid eraldi klassidena.

2009/2010 õ.-a. algkoolis õpilasi 6.

25.02.2010 tuli juurde veel 2 õpilast. III õppeveerandi lõpuni töötasid klassikomplektid eraldi. III veerandi lõpus koondati 2 õpetajat ja moodustati I ja II klassist liitklass, III klassi hakkas õpetama juhataja. III klassi lõpetas 3 õpilast. Suvel võtsid veel 3 õpilast dokumendid välja, III klassi jäi 2 õpilast.

Vallavalitsuse otsusega peatati algkoolis õppetegevus 2010/2011 õppeaastast, sest valla majanduslik seis ei võimaldanud pidada 2 õpilasega kooli. Õpilased suunati Vara põhikooli.

01. juulist 2012 kannab koolieelne lasteasutus nimetust Koosa Lasteaed.

Praegu töötab majas kolm rühma: üks sõimerühm ja kaks aiarühma.